Επιστρέψαμε

Realtors Kefalonia

έχοντας ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, μπορούμε να προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για επένδυση σε ακίνητα και γη με άμεση ή μακροπρόθεσμη απόδοση, να ενημερώσουμε για την εμπορική και αντικειμενική αξία του ακινήτου που θα επιλέξει ο πελάτης να επενδύσει τα χρήματα του, να παρέχουμε αποτελεσματική υποστήριξη υπηρεσιών μεταπωλήσεων καθώς και να προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις με τη βοήθεια των συνεργατών μας όπως δικηγόρους, συμβολαιογράφους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, διακοσμητές που με την εμπειρία τους φέρνουν εις πέρας και τις ποιο απαιτητικές υποθέσεις.

Βασικός άξονας μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, γι’αυτό έχουμε ενθαρρύνει μια σχέση φροντίδας με το πελάτη μας και έχουμε αναπτύξει μία βαθύτατη ανησυχία για το περιβάλλον που μοιραζόμαστε μαζί σας. Η δέσμευσή μας για τα ιδανικά της προόδου και της ανάπτυξηςέχει θέσει τα στέρεα θεμέλια για το καρποφόρο μέλλον μας.